Homemade Ferrero Rocher
Na današnji dan pred punih 19 godina rekla sam sudbonosno DA.  Kasnije sam utvrdila da čak i da su postojale dvojbe u tom času, što nisu, nije postojala mogućnost izbora skretanja. Navigacijska oznaka je pokazivala obavezan smjer. DA je izrečeno na prvu godišnjicu veze. Pod uzbunama, sa rezerviranim dvostrukim terminom, dvije subote za redom, za slučaj eventualnih uzbuna